Modernių e. komercijos sprendimų diegimas į MB „Roko virtuvė“ veiklą

Projekto tikslas - informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. Projektas skirtas el. prekybos platformos diegimui ir jos integravimui į įmonės turimą išteklių valdymo sistemą, kurios pagalba bus galima įsigyti MB „Roko virtuvė" pagamintų inovatyvių ir aplinkai draugiškų maisto produktų. Įgyvendinus projektą bus padidintas įmonės gaminamų produktų prieinamumas, sukurtas konkurencinis pranašumas rinkoje, padidintos įmonės gaunamos pajamos ir užtikrintas socialiai atsakingos įmonės įvaizdis (prekės bus orientuotos į negalią turinčius klientus ir aplinkai draugiškų medžiagų naudojimą).

Paramą MB „Roko virtuvė" gavo pagal 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui" priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“, kuria yra siekiama paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Projekto biudžetas 38 610,65 Eur.

ES struktūrinių fondų parama – 28 957,98 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. kovo 18 d. – 2023 m. kovo 15 d.

Projektas įgyvendinamas be partnerių. MB „Roko virtuvė“ yra daugiau nei 5 metus sėkmingai veikianti įmonė, pripažinta Lietuvoje. Pagrindinė įmonės veikla: restoranai, kepyklos ir maisto gamyba. Įmonė planuoja pradėti inovatyvių, aplinkai draugiškų ir į negalią turinčių asmenų poreikius orientuotų maisto produktų gamybą ir pardavimą.

Įgyvendinus Projektą, bus sukurtos prielaidos sparčiai MB „Roko virtuvė“ verslo plėtrai bei galimybės įmonei ir toliau sėkmingai konkuruoti rinkoje pradėjus naują veiklą. Įsigyti e. komercijos sprendimai leis sėkmingai pradėti interaktyvų pardavimo procesų vykdymą, padės automatizuoti įmonės pardavimus ir padidins įmonės gaunamas pajamas. Įgyvendinus projektą įmonės klientai galės matyti savo užsakymų/įsigijimų istoriją, su užsakymais susijusią informaciją, galės formuoti individualizuotus prekių pirkimo krepšelius, gauti nuolaidas ir dalyvauti lojalumo programose, sekti prekių pristatymo eigą, gauti jiems skirtas sąskaitas ir kitą susijusią informaciją. Integracija su įmonės prekių gamybos ir kitais procesais leis ne tik paprastus ir greitus, individualizuotus klientų užsakymus, bet ir sumažins įmonei tenkančią administracinę naštą.