PRIVATUMO POLITIKA

Registruodamiesi interneto svetainėje rokovirtuve.lt , Jūs patikite MB ,,Roko virtuvė” savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti. Šioje Politikoje (toliau – Politika) ir Prekių pirkimo – pardavimo rokovirtuve.lt parduotuvėje internete taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Internetinė svetainė rokovirtuve.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama MB ,,Roko virtuvė”. Įmonės kodas 304431467 (buveinės adresas: Šviesos g. 19, Taujėnai, LT-20347 Ukmergės r.) (toliau – Roko virtuvė).
1.2. Šios Privatumo apsaugos taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos privatumo užtikrinimo nuostatos (toliau – Privatumo taisyklės). Kurios taikomos visų asmenų, besinaudojančių Svetaine ir Paslaugomis, atžvilgiu. Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Naudojimosi svetaine taisyklėse (toliau – Taisyklės) apibrėžtas sąvokas (naudojimasis Svetaine, Paslauga ir kt.) ir jų prasmę. Išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šiose Privatumo taisyklėse.
1.3. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų įsipareigojimų. Lankytojas neturi teisės naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

1.4. ROKO VIRTUVĖ

turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Privatumo taisykles. Privatumo taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas po Privatumo taisyklių pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka. Su visais Privatumo taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Privatumo taisyklėmis. Jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
1.5. Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Privatumo apsaugos taisyklės, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

2. ROKO VIRTUVĖ RENKAMI DUOMENYS

2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą.

Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis). Ir Lankytojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save ROKOVIRTUVE.LT (toliau – Duomenys).
Pagal Jūsų anketinius duomenis mes interneto svetainėje ROKOVIRTUVE.LT sukuriame unikalų profilį. Pagal kurį identifikuosime Jus kaip registruotą interneto svetainės ROKOVIRTUVE.LT naudotoją. Ir kuris suteiks jums galimybę pasinaudoti registruotiems naudotojams teikiamomis Paslaugomis Taisyklėse ir (ar) šioje Politikoje numatytomis sąlygomis.
Pagal Jūsų pateiktus anketinius duomenis mes taip pat Jus atpažįstame, kai, pvz., Jūs norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiatės į mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo. Su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.. Jūsų sutikimą naudotis paskyra interneto svetainėje ROKOVIRTUVE.LT mes laikome gautu, kai Jūs atliekate Taisyklėse numatytus paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate registraciją.

2.2. ROKOVIRTUVE.LT

turi teisę savo nuožiūra naudotis visais Lankytojo pateiktais duomenimis, kuriuos Lankytojas pateikia atlikdamas registracijos procedūrą.
2.3. Duomenys, kurie yra surenkami Lankytojui atliekant registracijos procedūrą ir (ar) naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, yra skirstomi į:

2.3.1. Anoniminius duomenis.

ROKOVIRTUVE.LT renka anoniminius duomenis susijusius su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam Lankytojui. Pavyzdžiui, ROKOVIRTUVE.LT renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėje, siekiant pagerinti naršymo Svetainėje kokybę. ROKOVIRTUVE.LT renka visų Lankytojų IP adresus ir susijusius duomenis (pvz., paskutinio tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į ROKOVIRTUVE.LT tinklo portalą). Ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus (pvz., naršyklė Firefox. OS Windows). ROKOVIRTUVE.LT taip pat renka bendras paieškos išraiškas iš įvairių paieškos programų, orientuotų į vidinę reklamą. ROKOVIRTUVE.LT renka šią visų Lankytojų informaciją. Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir tiesioginės reklamos tikslais. ROKOVIRTUVE.LT taip pat kaupia informaciją apie Lankytojo atsakymus į klausimus, pateiktus Svetainėse. Siekiant išsiaiškinti Lankytojo nuomonę apie Paslaugas, o taip pat Svetainėse talpinamą reklamą. ROKO VIRTUVĖ šią informaciją gauna iš visų Lankytojų. Nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.
2.3.2. Asmeniniai duomenys. Tai duomenys, kurių pagalba galima nustatyti konkretaus Lankytojo tapatybę. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo prasme šie duomenys yra laikytini asmens duomenimis. Tokie duomenys renkami ir tvarkomi tik su Lankytojo sutikimu, žemiau nurodytais būdais:

2.3.2.1. Registracija:

kai Lankytojas registruojasi Svetainėje, Lankytojas privalomai turi pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, prisijungimo slaptažodį). Savo noru Lankytojas gali pateikti ir tokią informaciją: asmens kodą (jeigu pageidauja, kad jam būtų išrašyta sąskaita-faktūra), gyvenamosios vietos adresą (jeigu pageidauja, kad užsakytos prekes jam būtų pristatytos į namus).
2.3.2.2. Korespondencija ir bendravimas: jei Lankytojas susisiekia su ROKOVIRTUVE.LT, tai ROKOVIRTUVE.LT gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.

2.3.2.4. ROKO VIRTUVĖ

turi teisę kaupti duomenis apie Lankytoją jam prisijungiant prie Svetainės. Šie duomenys rodo, kokius Svetainės puslapius Lankytojas lanko, kokiu laiku ir kaip dažnai tą daro, kokiomis paslaugomis naudojasi. Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčia Svetainėje.
2.4. Duomenų subjektas gali bet kada kreiptis į el. parduotuvės ROKOVIRTUVE.LT administraciją ir susipažinti su surinktais savo duomenimis bei reikalauti juos ištaisyti. Sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymo nuostatų.
2.5. Pasiūlymų ir informacijos teikimas. Jeigu pildydami registracijos anketą Jūs sutikote gauti pasiūlymus ir naujienas. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, pvz., bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie mūsų ir mūsų partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus. Kviesdami Jus dalyvauti akcijose, žaidimuose bei laimėti prizus, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir kt. Pasiūlymus ir informaciją mes teikiame Jūsų paskyroje, o taip pat kitais Jūsų pasirinktais būdais: pvz., el. paštu. Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti pasiūlymų ir naujienų, bet kada jos atsisakyti arba keisti Jūsų pasirinktus pranešimų gavimo būdus (kanalus) susisiekus el. paštu. Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis Paslaugomis.

2.6. Teisė atšaukti sutikimą.

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų Paslaugomis. Pavyzdžiui, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti pasiūlymus ir naujienas, taip pat sutikimą dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums asmeninius pasiūlymus. Šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau naudotis Paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) pateikdami atitinkamai atnaujintą registracijos anketą, keisdami sutikimų nustatymus savo paskyroje. Arba susisiekę su mumis nurodytais būdais. Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

3. DUOMENŲ GAVĖJAI

3.1. Surinktus Anoniminius duomenis ROKOVIRTUVE.LT tvarko, apdoroja ir naudoja savireklamos bei kitais panašiais tikslais. Anoniminiai duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbiami viešai.

3.2. Surinktus Asmeninius duomenis ROKOVIRTUVE.LT

tvarko griežtai laikydamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų. Asmeninius duomenis ROKOVIRTUVE.LT tvarko tik tokiais tikslais:

  • nustatyti Svetainėje prekes įsigyjančio asmens tapatybę bei kontaktinius duomenis.
  • Sukurti prisijungimo paskyrą Svetainėje veikiančiame forume.
  • nustatyti asmens tapatybę bei kontaktinius duomenis.
  • su Lankytojo sutikimu – tiesioginės rinkodaros tikslais. Asmeninė informacija nėra perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jeigu tai daryti privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.3. Svetainėje gali būti pateikiamos aktyvios nuorodos (angl. „hyperlink“) į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti slapukai (angl. „cookies“). Ir tinklo duomenų rinkėjai (angl. „web beacons“) savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. ROKOVIRTUVE.LT Privatumo taisyklės ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. ROKOVIRTUVE.LT nėra ir negali būti laikomas laikoma atsakinga už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.
3.4. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie tai, kokiems duomenų gavėjams buvo teikti jo asmens duomenys per paskutinius vienerius metus.

4. LANKYTOJO INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

4.1. ROKOVIRTUVE.LT

turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Lankytoją. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams ROKOVIRTUVE.LT gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:
4.1.1. Tam, kad galėtų redaguoti Turinį taip, kaip Lankytojui yra aktualiausia. Kai kuriais atvejais ROKOVIRTUVE.LT reikia žinoti tikslius duomenis apie Lankytoją tam, kad ROKOVIRTUVE.LT galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą.

4.1.2. ROKOVIRTUVE.LT

kaupia Lankytojo anoniminius duomenis ir dalinasi jais su trečiaisiais asmenimis (pvz. reklamos užsakovais). Tokiems asmenims ROKOVIRTUVE.LT atskleidžia informaciją apie Lankytojų kiekį, Lankytojų, kurie matė tam tikrą reklamą ir (ar) paspaudė atitinkamą nuorodą tam tikroje Svetainėje, skaičių ir pan. ROKOVIRTUVE.LT taip pat gali pateikti visą demografinę statistiką tų Lankytojų, kurie pastebėjo ir paspaudė atitinkamo reklamos užsakovo nuorodą. ROKO VIRTUVĖ taip pat gali atskleisti anoniminius apklausų rezultatus. Šiame procese paprastai neatskleidžiama jokia Lankytojo asmeninė informacija.

4.1.3. ROKOVIRTUVE.LT

taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras charakteristikas ir Lankytojų elgesį. Siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Svetainės dalimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių duomenų ROKOVIRTUVE.LT nežinotų, kurios Svetainės dalys yra populiariausios ir negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Turinio ir siūlomų Paslaugų.

4.1.4. ROKOVIRTUVE.LT

gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su Lankytoju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas, taip pat apie Lankytojo sąskaitas ar Taisyklių pažeidimus. Jei Lankytojas dalyvauja Svetainėje organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, ROKOVIRTUVE.LT gali panaudoti Lankytojo informaciją, jei Lankytojas laimėtų ir ROKOVIRTUVE.LT reikėtų susisiekti su juo.
4.1.5. ROKO VIRTUVĖ gali siųsti elektroninius laiškus arba trumpąsias žinutes (SMS) į Lankytojo mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie Paslaugas, kurios, ROKOVIRTUVE.LT nuomone, sudomintų Lankytoją. Ankščiau paminėta informacija yra siunčiama tik, jeigu Lankytojas su tuo sutinka.

4.1.6. Jūsų Užklausą

ir su ja susijusius Jūsų duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame Užklausą. Pateikiame Jums atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus, o taip pat dar iki 6 (šešių) mėnesių po Užklausos išsprendimo, tačiau ne trumpiau kaip:

  • Užklausas el. paštu – 6 mėnesius.
  • Skundus – 12 mėnesių.
  • Facebook asmenines žinutes – 6 mėnesius.

Jeigu dėl Užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė. Mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.
Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui. Mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

5. APSAUGOS PRIEMONĖS

5.1. ROKOVIRTUVE.LT naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Duomenis. Prie Lankytojo Duomenų gali prieiti tik tam įgalioti ROKOVIRTUVE.LT darbuotojai ir (arba) kiti ROKOVIRTUVE.LT įgalioti asmenys.

5.2. ROKOVIRTUVE.LT

prašo Lankytojo būti atsargiu naudojant ir saugant Duomenis, nes Lankytojas yra pats atsakingas už visų Duomenų slaptumą. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos. Ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje). Taip pat ROKOVIRTUVE.LT įspėja, kad Lankytojas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios, kaip Lankytojo tikras vardas, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos kodai ir pan.) tretiesiems asmenims. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš Lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan.

5.3. ROKOVIRTUVE.LT

įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko ROKOVIRTUVE.LT. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, įspėja, kad ROKOVIRTUVE.LT negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos. Įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumą.

6. SVETAINĖJE NAUDOJAMA PROGRAMINĖ ĮRANGA IR JOS ĮDIEGIMAS

6.1. ROKOVIRTUVE.LT gali padaryti prieinamą įdiegimui savo nuožiūra pasirinktą programinę įrangą, skirtą naudoti tam tikroms Paslaugoms. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad ROKOVIRTUVE.LT gali apriboti Lankytojo galimybes naudotis tam tikromis Paslaugomis tais atvejais, kai nėra įdiegiama tam tikra programinė įranga. Tokia programinė įranga gali būti sukurta tiek ROKOVIRTUVE.LT, tiek ir trečiųjų asmenų. Programinė įranga gali būti sukurta tokiu būdu, kad savarankiškai kontaktuotų su ROKOVIRTUVE.LT ar trečiųjų asmenų aparatine įranga. Tam, kad įdiegta programinė įranga veiktų, o taip pat tam, kad Lankytojas turėtų galimybę sužinoti apie tokios programinės įrangos atnaujinimus bei patobulinimus. Tokios programinės įrangos naudojimo sąlygos yra aptariamos atskira sutartimi, kurios tekstas prieinamas Lankytojui įdiegiant tokią programinę įrangą.

7. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA

7.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėse esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško ROKOVIRTUVE.LT sutikimo.
7.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra ROKOVIRTUVE.LT nuosavybė arba ROKOVIRTUVE.LT juos naudoja vadovaudamasi sutarčių ar kitų teisinę galę turinčių sandorių pagrindu. Kurie yra sudaryti su teisėtais prekės ženklų savininkais (naudotojais).

8. POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Ši Politika galioja nuo 2022 m. spalio 29 d.. Jei pakeisime šią Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje.

9. POLITIKOS TAIKYMAS

Politika nėra taikoma kitoms mūsų ar mūsų grupės įmonių teikiamoms paslaugoms, tokioms kaip interneto svetainė rokovirtuve.lt .

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.2. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia. Ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, ROKOVIRTUVE.LT ir Lankytojas susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma. Kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.
10.3. ROKOVIRTUVE.LT ir Lankytojas susitaria, jog ROKOVIRTUVE.LT gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims. Be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

10.4. ROKOVIRTUVE.LT

ir Lankytojas susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėse Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir paslaugų aprašymų atžvilgiu. O taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.
10.5. Visi tarp Lankytojo ir ROKOVIRTUVE.LT kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą. Toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal ROKOVIRTUVE.LT buveinės vietą.